Souhlas povinné osoby s vystěhováním ve formě notářského zápisu není exekučním titulem pro vyklizení nemovité věci

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Dne 26. 5. 2020 bylo Nejvyšším soudem ČR (dále též jako „soud“) vydáno usnesení, č. j. 26 Cdo 2085/2019-242 (dále jen „rozhodnutí“), kterým bylo postaveno na jisto, že notářský zápis obsahující svolení povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitou věc, není exekučním titulem. Zmiňované rozhodnutí vyvolalo rozličné reakce napříč celou společností a také mezi odborníky.
Source: e-pravo
Souhlas povinné osoby s vystěhováním ve formě notářského zápisu není exekučním titulem pro vyklizení nemovité věci