Nový stavební zákon: Dodatečné povolení (černé) stavby

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový stavební zákon si měl posvítit na černé stavby. Dodatečná legalizace měla být možná pouze výjimečně. Konečná verze stavebního zákona ale podmínky výrazně zmírňuje. 

Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj prezentovaných při přípravě nového stavebního zákona je v Česku postavena na černo každá desátá stavba. V roce 2018 bylo staveb v řádném povolovacím procesu povoleno 70 211. Dodatečné povolení přitom získalo dalších 6 647 staveb, u bezmála čtyř set staveb úřady nařídily odstranění.

Zjistí-li stavební úřad, že stavba byla provedena bez příslušného povolení, může kdykoliv zahájit řízení o odstranění stavby. Existenci černé stavby může odhalit katastrální úřad v rámci katastrálního mapování, anebo například pojišťovna v průběhu likvidace pojistné události. Běh času neexistenci příslušného povolení nezhojí.

Věcná novela stavebního zákona vyřadila podmínku „dobré víry“

Podle původního znění nového stavebního zákona měla být podmínka dodatečné legalizace černé stavby skutečnost, že vlastník nebo stavebník jednal ve vztahu ke stavbě v dobré víře. Znamená to, že by musel doložit, že sice bylo vydáno stavební povolení, ale následně bylo zrušeno, anebo stavební úřad vydal neoficiální informaci o tom, že stavební povolení není třeba.

Povinnost dobré víry však následně ze zákona vypadla změnou provedenou tzv. věcnou novelou nového stavebního zákona č. 152/2023 Sb. Namísto „dobré víry“ je tak v § 256 odst. 1 písm. a) uvedena podmínka, že stavba nevyžadovala „rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu“.

Předpoklady vydání dodatečného povolení

Zahájí-li stavební úřad řízení o odstranění stavby, poučí stavebníka v tomto oznámení o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Lhůta je propadná. Řízení o dodatečném povolení stavby je součástí řízení o nařízení odstranění stavby.

„Přestože stavebník nebude oproti prvotnímu znění návrhu stavebního zákona povinen prokazovat v případě dodatečného povolení tzv. černé stavby dobrou vůli, ve srovnání s dosavadním stavebním zákonem dochází nicméně ke zpřísnění podmínek,“ uvádí advokát Samuel Bodík z advokátní kanceláře Dentons.

Podmínky pro dodatečné povolení jsou obsaženy v § 256 nového stavebního zákona.

V žádosti o dodatečné povolení musí stavebník doložit veškeré podklady, které by překládal v rámci žádosti o povolení stavby. Až do uhrazení pokuty za přestupek spočívající v tom, že stavebník provedl stavbu bez povolení, nelze černou stavbu dodatečně povolit.

Nově již nebude možné dodatečně povolit černou stavbu, která vyžaduje povolení výjimek z požadavků na výstavbu, nebo výjimku ze zákazu podle jiného právního předpisu (např. ve vztahu k ochraně ptactva či jiných chráněných živočichů),“ připomíná advokát Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Loading

Článek Nový stavební zákon: Dodatečné povolení (černé) stavby se nejdříve objevil na Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Nový stavební zákon: Dodatečné povolení (černé) stavby