Určení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zástavní právo se může za určitých okolností stát naturálním právem, což má zásadní dopad z hlediska ochrany vlastnického práva, jak si vysvětlíme níže. Source: e-pravo Určení (ne)existence zástavního práva jako…

Pokračovat ve čteníUrčení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

Sdělení k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Dne 7. 3. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 42/2022 Sb. sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích…

Pokračovat ve čteníSdělení k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Obnova katastrálního operátu: Kdy může úřad změnit výměru vašeho pozemku?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Katastr může v rámci digitalizace upřesnit výměru nebo hranice pozemku. Víte, co je to katastrální operát a jak probíhá obnova katastrálního operátu? A může se stát, že vám úřad změní hranice…

Pokračovat ve čteníObnova katastrálního operátu: Kdy může úřad změnit výměru vašeho pozemku?