Výmaz zaniklého předběžného opatření z katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Předběžná opatření představují v dnešní době institut rychlé avšak dočasné ochrany ohrožených nebo porušených práv navrhovatele, přičemž ve sporném řízení se nejčastěji setkáváme s předběžnými opatřeními vztahujícími se k nemovitostem.…

Pokračovat ve čteníVýmaz zaniklého předběžného opatření z katastru nemovitostí

Určení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zástavní právo se může za určitých okolností stát naturálním právem, což má zásadní dopad z hlediska ochrany vlastnického práva, jak si vysvětlíme níže. Source: e-pravo Určení (ne)existence zástavního práva jako…

Pokračovat ve čteníUrčení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

Sdělení k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Dne 7. 3. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 42/2022 Sb. sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích…

Pokračovat ve čteníSdělení k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí