Obnova katastrálního operátu: Kdy může úřad změnit výměru vašeho pozemku?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Katastr může v rámci digitalizace upřesnit výměru nebo hranice pozemku. Víte, co je to katastrální operát a jak probíhá obnova katastrálního operátu? A může se stát, že vám úřad změní hranice…

Pokračovat ve čteníObnova katastrálního operátu: Kdy může úřad změnit výměru vašeho pozemku?

Pozor na tyto chyby v návrhu na vklad do katastru. Úřad by mohl návrh zamítnout

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Vlastnické právo k nemovitostem se převádí až zápisem do katastru nemovitostí. Zápisu předchází vkladové řízení. Návrh na vklad je nutno podat na předepsaném formuláři a doložit souvisejícími listinami. Jakých chyb se vyvarovat,…

Pokračovat ve čteníPozor na tyto chyby v návrhu na vklad do katastru. Úřad by mohl návrh zamítnout