Výmaz „starých“ věcných práv z katastru

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Jako bývalý právník katastrálního úřadu, a i v pozdější právní praxi jsem se setkával, a věřím, že téměř všichni kolegové, se „zaplevelením“ katastru nemovitostí „starými“ věcnými břemeny a zástavní právy. Osobní služebnosti pro oprávněné, kteří jsou narozeni v 19. století, zástavní práva ve prospěch dávno neexistujících bank a kampeliček, které založil snad přímo pan František Cyril Kampelík. Tato věcná práva žila svým životem a do katastru nemovitostí byla převzata ze starých veřejných úředních seznamů, do kterých se zapisovaly nemovitosti a určitá práva, která se k nim vztahovala.
Source: e-pravo
Výmaz „starých“ věcných práv z katastru