Okamžitá výpověď z nájmu bytu nejen pro zvlášť závažné porušení povinností, ale i pro dlouhodobé nebo opakované méně závažné porušování povinností

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Sankce vůči nájemci bytu v podobě výpovědi bez výpovědní doby, chcete-li okamžité výpovědi z nájmu bytu, nemíří jen na jednorázový závažný exces nájemce, ale též na porušování povinností nájemce bytu dlouhodobým závadným chováním.
Source: e-pravo
Okamžitá výpověď z nájmu bytu nejen pro zvlášť závažné porušení povinností, ale i pro dlouhodobé nebo opakované méně závažné porušování povinností