Měl by nájemník platit fond oprav?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Pokud bydlíte v pronájmu a platíte pravidelný nájem, má majitel bytu právo po vás požadovat platby do fondu oprav

Co je to fond oprav?

Fond oprav vytváří společenství vlastníků jednotek (SVJ). Do tohoto fondu přispívá každý z účastníků SVJ, tedy každý z majitelů bytů v daném domě. Přičemž výše příspěvku do fondu oprav se odvíjí od plochy bytových jednotek. Každý z majitelů tak platí jinak velký příspěvek do fondu oprav v závislosti na tom, jak velký je daný byt.

Fond oprav je příjmem SVJ. A jako takový je určen pro správu majetku SVJ, tedy domu a také pozemku, na kterém stavba stojí. Peníze z fondu oprav je možné použít na krátkodobé i dlouhodobé opravy související se nemovitostí. Příspěvky do fondu uprav upravují stanovy SVJ.

Také si přečtěte: Co je součástí fondu oprav

Kdo platí fond oprav?

Z definice fondu oprav je jasné, že platby do fondu jsou povinné pro majitele bytu. Ten je vlastníkem bytové jednotky a je součástí SVJ. Jako takové nemůžou být tyto poplatky povinné pro nájemníka bytu. Ten sice byt používá, ale není jeho povinností fond oprav platit.

Jiná situace by nastala, kdyby bylo v nájemní smlouvě jasně a předem stanoveno, že nájemník je povinen platit fond oprav. Přičemž nájemní smlouva může mít toto vše rozepsané: kolik je nájem, kolik jsou zálohy na energie, kolik je fond oprav, kolik jsou například zálohy na další služby v nemovitosti. V takovém případě, je pak samozřejmě nájemník povinnen platit vše, co je ve smlouvě uvedené. Dobrovolně se k tomu totiž nájemní smlouvou uvázal.

Jaký je rozdíl mezi fondem oprav a zálohou na energie

Majitel bytu je povinnen při pronájmu zajistit určité služby, jako například dodávky energie, vody a tepla, odvoz komunálního odpadu nebo příjem televize a rozhlasu. Toto jsou služby, které nájemník spotřebovává a které je povinnen platit. Nejčastěji tyto služby platí v rámci tzv. záloh na energie, které jsou každý rok zúčtovatelné.

Oproti tomu fond oprav nezajišťuje služby, které spotřebovává zákazník. Zajišťuje správu nemovitosti a pozemku a souvisí přímo z nemovitostí, nikoliv s jejím pronájmem. Fond oprav není možné zahrnout jako součást do záloh na energie a za jeho platby je primárně odpovědný majitel bytu jako člen SVJ. Pokud majitel chce, aby i fond oprav platil přímo nájemník, musí to uvést řádně do nájemní smlouvy.

Fond oprav jako součást nájemného

Nejčastěji dochází k úpravě, kdy je ve smlouvě uvedeno základní nájemné a k tomu poplatky za energie. Fond oprav poté platí majitel nemovitosti z peněz, které vybere v rámci nájemného. Za platby do fondu je dále zodpovědný majitel a nájemníka tyto platby vůbec nemusí zajímat.

Pokud v tomto případě SVJ příspěvky do fondu oprav každý rok účtuje a stanovuje případné přeplatky nebo nedoplatky, tak konečné zúčtování fondu oprav náleží jedině majiteli. A nájemník nemusí doplácet nedoplatky, ani nemá nárok na vrácení přeplatků. Stejně tak nemůže majitel zaplacení nedoplatků požadovat po nájemníkovi.

The post Měl by nájemník platit fond oprav? appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Měl by nájemník platit fond oprav?