Změny v leg. | Změny Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Dne 13. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 23/2019 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Source: pravni prostor Změny v leg. | Změny Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Více

Články | Jak může neúspěšný nájemce zavařit pronajímateli?

Není-li nájemce ve svém podnikání úspěšný tak, jak předpokládal při uzavírání nájemní smlouvy, může to za určitých okolností být důvodem pro předčasné ukončení nájmu pro podstatnou změnu okolností, jak dovodil Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozhodnutí.[1] Source: pravni prostor Články | Jak může neúspěšný nájemce zavařit pronajímateli?
Více

Články | Rozhovor: Stanislav Mikeš – Co je v právu nového?

Dle některých aktuálně dostupných vývojových scénářů může být umělá inteligence schopna aktivit, které doposud ležely toliko v dispoziční sféře člověka. Pro to, aby se mohla v praxi prosadit a začít efektivně používat, je však klíčové vyřešit nelehké otázky, které s touto novou, doposud právem přesně nepopsanou, oblastí souvisí. Source: pravni prostor Články | Rozhovor: Stanislav Mikeš – Co je v právu nového?
Více

Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

Evropský Parlament v dubnu tohoto roku schválil návrh směrnice upravující transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii.[1] Návrh směrnice byl podán s cílem zlepšit pracovní podmínky podporou bezpečnější a předvídatelnější zaměstnanosti a zároveň zajistit přizpůsobivost trhu práce. Source: e-pravo Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
Více