Změny v leg. | Novela vyhlášky o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Dne 27. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 17/2020 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů. Source: pravni prostor Změny v leg. | Novela vyhlášky o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
Více

Články | Nutná obrana nutné obrany – III. část

Asi nikoho nepřekvapí, že po takto přelomovém rozhodnutí odvolacího soudu podal nejvyšší státní zástupce proti rozsudku vrchního soudu dovolání. Pro stručnost již nebudu rozebírat argumentaci obžaloby v mimořádném opravném prostředku, ale zaměřím se na úvahy Nejvyššího soudu České republiky. Source: pravni prostor Články | Nutná obrana nutné obrany - III. část
Více

Články | Jak aplikovat ustanovení o. z. o společných částech domu

Tento článek se věnuje aplikaci ust. § 1160 o. z., které vymezuje společné části bytových domů. Rozdělení domu na jednotky a na společné části je určující pro výši spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu, a tím i sílu jeho práva podílet se na rozhodování o společné věci. Source: pravni prostor Články | Jak aplikovat ustanovení o. z. o společných částech domu
Více

10 otázek pro … Zbyška Kordače

JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M. je advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal. Specializuje se na zastupování klientů v soudních, rozhodčích a insolvenčních řízeních. Je vyhledáván též jako rozhodce. Kromě Univerzity Karlovy, kde v současné době vyučuje jako externista, studoval též v San Francisku a v Londýně. V minulosti se živil jako hudebník (doprovázel např. Petra Muka, Ilonu Csákovou a další umělce). Je ženatý, má dvě děti. Source: e-pravo 10 otázek pro ... Zbyška Kordače
Více

Okolnosti vylučující protiprávnost

Okolnosti vylučující protiprávnost jsou takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti. V praxi to znamená, že jednání, které by jinak naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu, za těchto okolností od počátku není trestné, protože schází protiprávnost. Tento článek nabízí jejich stručné shrnutí. Source: e-pravo Okolnosti vylučující protiprávnost
Více