Judikatura | Soudy musí při rozhodování o osvobození od soudního poplatku zohlednit i prohlášení konkurzu na majetek žadatele

Ústavní soud se zastal odvolatele, který neměl 400 tisíc na zaplacení poplatku za odvolání, jelikož jeho majetek byl v konkursu. Podle ÚS nemohl dotyčný poplatek zaplatit ani kdyby peníze na něj měl. Source: pravni prostor Judikatura | Soudy musí při rozhodování o osvobození od soudního poplatku zohlednit i prohlášení konkurzu na majetek žadatele
Více

Jaká jsou úskalí reklamy na léčivé přípravky?

Farmaceutickému průmyslu se u nás daří a je stále na vzestupu. Jen za první čtvrtletí roku 2018 bylo v České republice vydáno přes 29 milionů balení léků na recept a OTC (tj. over-thecounter) s omezením[1]. Jelikož se k léčivům v současné době přistupuje v podstatě jako k jakémukoli jinému spotřebnímu zboží, je samozřejmostí, že jsou běžně subjektem nejrůznější formy propagace. Cílem tohoto článku je uvést čtenáře do problematiky zákonné regulace reklamy na léčiva a upozornit na některá pochybení jejích zadavatelů. Source: e-pravo Jaká jsou úskalí reklamy na léčivé přípravky?
Více

Vývoz zboží z pohledu DPH

V průběhu posledních několika let došlo v rámci vývozu zboží v souvislosti s daní z přidané hodnoty k některým změnám. V článku jsou uvedeny základní informace včetně změn, na které je důležité dát si pozor. Source: e-pravo Vývoz zboží z pohledu DPH
Více

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2018 – část 3.

Přinášíme již třetí pokračování průběžného přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí z oblasti pracovního práva z letošního roku 2018. Budeme se věnovat rozhodnutí NS a ÚS k problematice odškodnění pracovního úrazu zaměstnance, a rozhodnutí NS k otázkám odpovědnosti zaměstnance za škodu, konkurenční doložce a přiměřené výši smluvní pokuty z ní pro zaměstnance vyplývající, cestovním náhradám a prekluzívním lhůtám dle zákoníku práce. Source: e-pravo Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2018 - část 3.
Více