Umělá inteligence a informování spotřebitele

Umělá inteligence[1] se již vyskytuje v řadě produktů. Jedná se virtuální asistenty, chatboty nebo systémy pro hodnocení stávajících či potenciálních klientů. V budoucnosti se dočkáme autonomních vozidel, asistentů v domácnosti a dalších výrobků, které se budou chovat autonomně, bez lidského zásahu. Source: pravni prostor Umělá inteligence a informování spotřebitele
Více

Novelizace trestních předpisů: posun k modelu vyjednávání o druhu a výši trestu při doznání a důraz na majetkový postih pachatelů trestné činnosti

Dnem 1. 10. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o poměrně významnou novelizaci trestních předpisů, jejímž hlavním, zákonodárcem deklarovaným cílem je zvýšit četnost ukládání peněžitých trestů, a to jak namísto stále dominantního trestu odnětí svobody, tak i vedle jiných trestů...
Více

Ještě k regionálním rozdílům v odměňování

Řada autorů již publikovala komentáře k rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3955/2018 ze dne 20. července 2020, ve kterém se Nejvyšší soud negativně vyjádřil k systému rozdílného regionálního odměňování u celostátně působícího zaměstnavatele. Jeden aspekt věci si však přece jen ještě zaslouží bližší pozornost: Praxe v ostatních evropských státech. Source: e-pravo Ještě k regionálním rozdílům v odměňování
Více

Rozhovor: Milena Králíčková a Jan Jindra – Ochrana osobních údajů na vysoké škole v době koronaviru

Milena Králíčková se jako prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti v dnešní době rozhodně nenudí. Vysoké školy v České republice v důsledku pandemie kompletně přešly na distanční výuku a nikdo neví, kdy se studenti vrátí do budov svých fakult. Source: pravni prostor Rozhovor: Milena Králíčková a Jan Jindra – Ochrana osobních údajů na vysoké škole v době koronaviru
Více