Kdy se uplatní zákonné předkupní právo mezi vlastníkem stavby a vlastníkem pozemku?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014 do našeho právního řádu znovuzavedl tzv. superficiální zásadu. Je-li na pozemku postavena stavba, stane se (až na výjimky) součástí tohoto pozemku. Pakliže…

Pokračovat ve čteníKdy se uplatní zákonné předkupní právo mezi vlastníkem stavby a vlastníkem pozemku?

Stavby v těsné blízkosti hranice pozemků z pohledu stavebníka a vlastníka sousedního pozemku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Je jevem naprosto běžným, že se vlastník svého pozemku, typicky na své zahrádce, rozhodne zřídit v těsné blízkosti s pozemkem sousedním určitou formu funkční stavby, jako např. kůlny, venkovní finské…

Pokračovat ve čteníStavby v těsné blízkosti hranice pozemků z pohledu stavebníka a vlastníka sousedního pozemku

Určení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zástavní právo se může za určitých okolností stát naturálním právem, což má zásadní dopad z hlediska ochrany vlastnického práva, jak si vysvětlíme níže. Source: e-pravo Určení (ne)existence zástavního práva jako…

Pokračovat ve čteníUrčení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí