Nové kalkulačky spočítají splátku hypotéky i kolik si spořit na důchod

Sever Investujeme.cz a Hypoindex.cz spustil nové kalkulačky. Spočítat si můžete splátku hypotéky i jak budete postupně splácet její jistinu. Penzijní kalkulačka vypočítá, kolik je vhodné si spořit na důchod či kolik peněz potřebujete na výpadek příjmu v penzi. Díky hypoteční kalkulačce můžete zjistit, jak málo splácíte v prvních letech. Penzijní kalkulačka spočítá, kolik je vhodné si naspořit na penzi či „Kolik potřebujete spořit“ pro nerušené stáří. Kalkulačka „Zhodnocení jednorázového vkladu“ spočítá výši jednorázového vkladu při stanoveném úročení za určený počet let. Kalkulačka „Současn...
Více

Články | Pár poznámek k institutu nezbytné cesty

Do 31. 12. 2013 byl institut nezbytné cesty upraven pouze v jediném § starého občanského zákoníku, tedy zákona č. 40/1964 Sb., a to konkrétně v § 151o odst. 3, který zněl: „Není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.“ Source: pravni prostor Články | Pár poznámek k institutu nezbytné cesty
Více

Praktické důsledky předkupního práva u převodu nemovitostí po novele o.z.

Návrat staronového institutu předkupního práva k spoluvlastnickému podílu po 3 letech[1] účinnosti o.z. do právního řádu přivádí odbornou veřejnost k diskusím na téma relevance předchozí právní argumentace v nových podmínkách představovaných novelou[2] zákona č. 89/2012 Sb. Poslední dva kodexy občanského práva byly vystavěny na odlišných základech, pokud jde o institut předkupního práva k nemovité věci, dovolím si v článku odpovědí na vybrané otázky poukázat na prvky, které jsou naopak shodné a v praxi aplikovatelné i nyní. Source: e-pravo Praktické důsledky předkupního práva u převodu nemov...
Více

Výhody a rizika družstevního bydlení oproti bytu v osobním vlastnictví

První bytové družstvo vzniklo v Česku před více jak 130 lety. Dnes je podle mnohých přežitkem. Podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila by ale bydlení v družstevním bytě mohlo oslovit právě mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. Je zde i komunitní a ekologický rozměr tohoto typu bydlení, který by mohl “lákat” nejen mladé. Source: estav Výhody a rizika družstevního bydlení oproti bytu v osobním vlastnictví
Více

Účinky vyloučení člena bytového družstva při převodu jeho družstevního podílu

Členství v bytovém družstvu, obdobně jako spoluvlastnictví nemovité věci (založené vlastnictvím jednotky či nikoli) s sebou přináší řadu sporů jak mezi členy navzájem, tak mezi členy a družstvem. Pro případ nejzávažnějších porušení povinností člena družstva upravuje zákon o obchodních korporacích možnost rozhodnout o jeho vyloučení. Tento proces je ovšem poměrně zdlouhavý, a tak se nabízí otázka, zda se může člen vyloučení „vyhnout“ prodejem svého podílu, o který by jinak přišel a namísto jeho ceny by získal jen vypořádací podíl. Source: e-pravo Účinky vyloučení člena bytového družstva při p...
Více