Nový stavební zákon: Schvalování staveb. Co je drobnou, jednoduchou nebo vyhrazenou stavbou?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který bude plně platný od 1. 7. 2024 zavádí jinou kategorizaci staveb: drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní stavby. Důležitým kritériem o rozhodnutí o kategorii stavby je například posuzování vlivu na životní prostředí. Nová legislativa ruší také dva kroky – umístění stavby a povolení stavby – a zavádí jedno řízení.
Source: estav
Nový stavební zákon: Schvalování staveb. Co je drobnou, jednoduchou nebo vyhrazenou stavbou?