Okamžik splnění povinnosti uhradit kupní cenu a úschova částky odpovídající kupní ceně

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V souvislosti s aktuální kauzou týkající se společnosti Sberbank CZ, a.s., konkrétně pak v souvislosti s odnětím bankovní licence a nemožností dosáhnout výplaty prostředků složených na účtech Sberbank CZ, a.s., jež se týká též úschovních účtů, vznikly a vznikají mnohé spory mezi kupujícími a prodávajícími, kteří si v kupní smlouvě sjednali, že částka odpovídající kupní ceně bude kupujícím složena do úschovy (typicky advokáta či notáře), přičemž však následně došlo k tomu, že bylo znemožněno s prostředky složenými na úschovním účtu u Sberbank CZ, a.s. disponovat.
Source: pravni prostor
Okamžik splnění povinnosti uhradit kupní cenu a úschova částky odpovídající kupní ceně