Společný nájem a práva a povinnosti smluvních stran s ním spojená

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Velmi často dochází k situacím, kdy je byt nebo dům pronajímán k účelům zajištění bytových potřeb několika osobám, které nejsou manželé. Jedná se o pronájem bytu/domu např. druhovi a družce, registrovaným partnerům, studentům vysoké školy apod. V takovém případě na straně nájemce vystupuje více subjektů – tzv. společných nájemců. Právní vztah takto vzniklý označuje zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) společným nájmem.
Source: e-pravo
Společný nájem a práva a povinnosti smluvních stran s ním spojená