Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zajištěnému věřiteli jsou zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho způsobech řešení (dále jen „insolvenční zákon“) přiznána zvláštní práva a tento má tak (často zásadní) vliv na průběh insolvenčního řízení, zejména ve vztahu k nakládání a prodeji předmětu zajištění.
Source: e-pravo
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení