Veřejná komunikace coby předmět soukromoprávních vztahů

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Obecné užívání pozemní komunikace, je zakotveno v části šesté, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), kdy konkrétně § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích definuje obecné užívání těchto prostranství v režimu veřejného prostranství tak, že veřejné komunikace smí užívat každý bezplatně a k obvyklým účelům, ke kterým jsou určeny.
Source: e-pravo
Veřejná komunikace coby předmět soukromoprávních vztahů