Byty, vlastníci, SVJ a jeden právní zlozvyk

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V České republice máme okolo 6250 obcí, ve kterých žije několik set tisíc vlastníků bytů v bytových domech. Pro zajímavost a ilustraci, v Česku aktuálně existuje přes šedesát pět tisíc společenství vlastníků jednotek (SVJ), ve kterých je „zorganizováno“ okolo 1,6 milionu bytů.
Source: e-pravo
Byty, vlastníci, SVJ a jeden právní zlozvyk