Náprava nesouladu zápisu v katastru nemovitostí se skutečností – část I.

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Cílem tohoto příspěvku je nabídnout přehledné schéma možného řešení nesouladu zápisu v katastru nemovitostí (dále jen „KN“) se skutečností. Přitom se nesnažím vytyčit jednu jedinou výzkumnou otázku či hypotézu, která by byla testována, nýbrž nabízím čtenáři ucelený pohled na problematiku.
Source: pravni prostor
Náprava nesouladu zápisu v katastru nemovitostí se skutečností – část I.