Judikatura | Omezení veřejné přístupnosti závorou

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Instalací závory a jejím sklopením na již existující veřejně přístupné účelové komunikace nelze legálně přístup veřejnosti na danou komunikaci omezit.
Source: pravni prostor
Judikatura | Omezení veřejné přístupnosti závorou