Když pronajímáte byt: Je lepší přepsat energie na nájemce?

 • Autor příspěvku
 • Rubriky příspěvkuOd jinud

Pokud pronajímáte byt, tak kromě nájemného od nájemce určitě vybíráte také zálohy na energie. Nebo případně můžete energie přepsat přímo na nájemce, který pak platí dodavateli energie a vody sám. Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů?

Energie napsané na majitele a ten vybírá od nájemce zálohy

 • Majitel bytu má tak větší kontrolu nad tím, že jsou energie opravdu pravidelně placené. A že mu dodavatel třeba neodpojí elektřinu kvůli neplacení.
 • Není také nutné při každé změně nájemce vždy vše přepisovat na nového nájemníka.
 • Majitel bytu musí sám provádět vyúčtování odebraných energií a každou změnu záloh by měl mít odůvodněnou.
 • Pokud nájemník se zálohami nebo vyúčtováním nesouhlasí, tak majitel musí vše řešit sám.
 • Pro nájemníka platí, že platby za nájem a za energie posílá jedním převodem majiteli, nemusí řešit smlouvy s dodavateli a nemusí nastavovat více pravidelných plateb.
 • Nájemník ale nemůže měnit dodavatele, nemůže měnit tarify, ani případně využít akčních nabídek dodavatelů.

Způsob, kdy majitel nechává v bytě energie napsané na sebe, je nejspíš častějším a také jednodušším způsobem. Majitel ani nájemce totiž nemusí řešit převod smlouvy u dodavatelů energií a vody. Není nutné nic řešit při ukončení nájemní smlouvy a při novém nájemníkovi. Je to vhodné především při krátkodobých pronájmech, kdy se nájemníci mění často i po několika měsících.

Na druhou stranu ale tento způsob může znamenat pro majitele určitou administrativní zátěž, kdy musí zálohy zúčtovat a případně i vymáhat nedoplatky. Pro majitele je pak asi největší výhodou to, že má kontrolu nad platbou záloh dodavatelům. Nestane se tak, že by mu odpojili elektřinu kvůli nezaplaceným poplatkům.

Tento způsob se většinou líbí i nájemníkům, protože nemusí uzavírat novou smlouvu s dodavateli energie nebo vody. Také nemusí hlídat více plateb na více účtů, vše platí v rámci jedné platby majiteli bytu. Na druhou stranu si ale nájemník nemůže sám vybrat svého dodavatele, stejně tak nemůže dodavatele změnit, kdykoliv si vzpomene, musí vše nejdřív probrat s majitelem.

Pamatujte: Pokud majitel vybírá nájemné spolu s poplatky za energie, je vhodné, aby měl platby v nájemní smlouvě oddělené. Při odvádění daně z příjmu pak platí daň pouze z části nájemného, zatímco zálohy na energie jsou počítány zvlášť a daň z příjmu ze z nich neplatí.

Převod energií na nájemníka

 • Vyúčtování energií a jejich spotřeba není starostí majitele, vše si řeší dodavatel elektřiny, plynu a vody přímo s nájemníkem.
 • Při dlouhodobém pronájmu je to tak velmi jednoduché a pro majitele bytu bez starostí, nemusí počítat zúčtování záloh.
 • Rizikem ovšem může být, když nájemník zálohy za energie neplatí. Může se tak stát, že třeba dodavatel elektřiny byt odpojí. A majitel bytu musí toto řešit.
 • Nájemník si může ovšem vybrat preferovaného dodavatele bez konzultace s majitelem, může měnit tarif, kdykoliv si vzpomene.
 • Nájemník musí pravidelně platit nejen nájem, ale také poplatky všem dodavatelům energie a vody.

Nechat vždy přepsat energie na nájemníky je méně časté. Znamená to totiž administrativu a vyjednávání při každém novém nájemníkovi. Může se také zdát, že takto to má majitel bytu víceméně bez starostí, protože platbu záloh na energie a jednání s dodavateli energie jde vždy za nájemníkem bytu. Rizikem ale je nespolehlivý nájemník, který neplatí nájem a neplatí ani poplatky za elektřinu, takže byt může být odpojen. Znovu připojení pak bude muset řešit a také zaplatit majitel bytu.

Zda přepsat, nebo nepřepsat energie na každého nového nájemníka je vždy otázkou dohody mezi majitelem a nájemníkem. Každá situace má své výhody i nevýhody a záleží samozřejmě na individuální situaci a domluvě mezi stranami.

The post Když pronajímáte byt: Je lepší přepsat energie na nájemce? appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Když pronajímáte byt: Je lepší přepsat energie na nájemce?