Zákaz zcizení a zatížení nemovité věci

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zákaz zcizení a zatížení nemovité věci představuje právní institut, který je možné s věcněprávními účinky sjednat od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). I přes již několikaletou existenci možnosti sjednání věcněprávního zákazu zcizení a zatížení nemovité věci se stále můžeme setkat s jeho problematickým výkladem a to zejména z hlediska obsahu zákazu zcizení a zatížení a výkonu souvisejících práv (zejména zástavního práva). Tento článek se proto zaměří jak na vysvětlení obecného rámce zákazu zcizení a zatížení, tak i na konkrétní vybrané problémy.
Source: e-pravo
Zákaz zcizení a zatížení nemovité věci