Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti není exekučním titulem pro vyklizení nemovitosti

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Notářský zápis podle ust. § 71b notářského řádu obsahující svolení povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitost, není exekučním titulem, potvrdil Nejvyššího soud ČR v usnesení sp. zn. 26 Cdo 2085/2019, ze dne 26. 5. 2020.
Source: e-pravo
Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti není exekučním titulem pro vyklizení nemovitosti