Může být darovací smlouva se zřízenou služebností posuzována jako smlouva úplatná?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Koncem minulého roku vyhověl Nejvyšší soud dovolání podanému naší advokátní kanceláří, ve věci určení vlastnického práva k nemovitým věcem. Rozsudek ze dne 28. 11. 2019 je dohledatelný pod sp. zn. 22 Cdo 2769/2018. Naše advokátní kancelář se zasadila o zajímavé rozhodnutí ve zmíněné věci, a to v dosud Nejvyšším soudem neřešené právní otázce. Konkrétně se jednalo o otázku, zda lze posuzovat darování za současného zřízení služebnosti za nabytí vlastnického práva úplatným způsobem.
Source: e-pravo
Může být darovací smlouva se zřízenou služebností posuzována jako smlouva úplatná?