Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Při pořizování družstevního bydlení si zájemce nekupuje družstevní byt, ale družstevní podíl, který představuje účast v bytovém družstvu, s nímž je spojeno právo užívat konkrétní družstevní byt. V případě úmrtí do dědického řízení přechází právě zmiňovaný družstevní podíl, se kterým je spojeno právo nájmu k bytu.
Source: estav
Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod?