Nakládání a správa nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Právní úpravě podílového spoluvlastnictví nemovité věci v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) se s účinností od 1. 7. 2020 opětovně dostalo změny v podobě omezení předkupního práva podílových spoluvlastníků. V souvislosti s novelou předkupního práva podílových spoluvlastníků k nemovité věci tento článek shrnuje i další instituty nakládání a správy nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví.
Source: e-pravo
Nakládání a správa nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví