Povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci po novele zákona o pozemních komunikacích

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Jednou z mnoha otázek, kterou je nutné při přípravě realizace stavby vyřešit, je zajištění přístupu či příjezdu k ní z pozemní komunikace. Řešení této otázky má soukromoprávní i veřejnoprávní rovinu. Zatímco prostředky soukromého práva lze řešit především otázku přístupu či příjezdu přes cizí pozemek, veřejné právo upravuje například zřízení sjezdů z pozemních komunikací, bez nichž není zejména dlouhodobější a intenzivnější přístup ke stavbě fakticky možný. Právě v oblasti povolování sjezdů z pozemních komunikací přitom od roku 2016 došlo ke změně, která může na první pohled vypadat nenápadně, na praxi však má (měla by mít) zásadní dopad.
Source: e-pravo
Povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci po novele zákona o pozemních komunikacích