Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. S ochrannými pásmy se setkáváme poměrně často, aniž si to vůbec uvědomujeme.
Source: estav
Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace