K platnosti historických přechodů majetku do vlastnictví obcí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V posledních letech mnohé obce čelí žalobám ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, případně jiných subjektů hospodařících se státním majetkem ve větším rozsahu, na určení vlastnického práva k nemovitostem, zejména k pozemkům, které přešly do vlastnictví obcí v devadesátých letech minulého století na základě zákona o přechodu majetku do vlastnictví obcí.[1] Samotný ÚZSVM eviduje v období 2011-2015 již 172 takových sporů, ve kterých žádá určení vlastnického práva České republiky k dosud obecnímu majetku, v celkové odhadované hodnotě přes 319 milionů Kč.
Source: e-pravo
K platnosti historických přechodů majetku do vlastnictví obcí