Materiální publicita katastru nemovitostí a poznámky k ochraně věcných práv

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Tento článek bude věnován zásadě materiální publicity a poznámkám spornosti a rozepře, které slouží jako ochrana proti působení této zásady bez dalšího. Cílem tohoto článku je mimo jiné vzájemné srovnání obou poznámek a přiblížení situací pro jejich praktické využití.
Source: e-pravo
Materiální publicita katastru nemovitostí a poznámky k ochraně věcných práv