Jak na letité ležáky: mimořádné vydržení nemovitostí a jeho kombinace s prodejem „nevlastněné“ nemovitosti

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Držíte léta kus pozemku napsaný v katastru na jinou osobu a „nedá se s tím hnout“? Kousek zahrady, areál rozdělený privatizací, nebo i vedení sítě? Ve skutečnosti se dá – pokud držíte alespoň 20 let, může pomoci institut mimořádného vydržení. Není úplně jednoduché se jej u soudu domoci, ale pokud se to podaří, docílíte přiřknutí dané nemovitosti do svého vlastnictví. To platí, i pokud nemáte k dispozici mnoho dokladů o „dobré víře,“ že jste vlastníkem byli již dříve. Dokonce je za určitých okolností možné, aby nedostatek „katastrálního vlastnictví“ nebyl ani překážkou prodeje nemovitostí.
Source: e-pravo
Jak na letité ležáky: mimořádné vydržení nemovitostí a jeho kombinace s prodejem „nevlastněné“ nemovitosti