Propadná zástava v novém občanském zákoníku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Občanský zákoník umožňuje věřiteli, jehož pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, ponechat si zástavu, jestliže je dlužník v prodlení s úhradou zajištěného dluhu, za stanovených podmínek.
Source: e-pravo
Propadná zástava v novém občanském zákoníku