K dohodě manželů o vyloučení družstevního podílu v bytovém družstvu ze společného jmění manželů v poměrech rekodifikace soukromého práva

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Předmětem tohoto krátkého článku je zhodnocení změny právní úpravy družstevního podílu v bytovém družstvu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a praktický dopad této změny do dohod o změně rozsahu společného jmění manželů, které se týkají nakládání s družstevním podílem v bytovém družstvu.
Source: e-pravo
K dohodě manželů o vyloučení družstevního podílu v bytovém družstvu ze společného jmění manželů v poměrech rekodifikace soukromého práva