Články | Zpětvzetí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí je zahájeno dnem podání návrhu navrhovatele příslušnému katastrálnímu úřadu. Náležitosti návrhu na vklad práva (dále jen „návrh“) stanoví zejména katastrální zákon a katastrální vyhláška . Aplikace pro vyhotovení formuláře, tj. návrhu zveřejněná na internetových stránkách www.cuzk.cz umožňuje účastníkům řízení vyhotovit prostřednictvím formuláře zápisy věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Zápisy lze rozdělit na tři druhy – vklad, záznam a poznámka.
Source: pravni prostor
Články | Zpětvzetí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí