Sankce spojené s neposkytnutím vyúčtování služeb, spojených s nájmem bytových prostor

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nájemní smlouvu, uzavřenou po 1. 1. 2014, upravuje především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Nájemní vztahy jsou však do značné míry regulovány poněkud opomíjeným zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. (dále jen „zákon o službách“).
Source: e-pravo
Sankce spojené s neposkytnutím vyúčtování služeb, spojených s nájmem bytových prostor