Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Od prvního ledna 2018 platí novela stavebního zákona, která mění náležitosti stavebního povolení, ohlášení stavby a další postupy. Nejzásadnější změnou pro stavebníka rodinného domu je však to, že po dokončení stavby již ve většině případů není nutná „kolaudace“ jak se lidově povolení k užívání stavby nazývá. Jenže na jakém základě zapíšete rodinný dům do katastru nemovitostí? A kdy bude k rodinnému domu přiděleno číslo popisné?
Source: estav
Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace