Sousedské právo: Úprava stavby k ochraně před vodou a sněhem

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový občanský zákoník stanovuje právo vlastníka pozemku požadovat od souseda úpravu stavby tak, aby nestékala voda nebo nepadal sníh na jeho pozemek. Jakým způsobem je vymezeno uvedené právo a úprava stavby?

 

Sousedské právo může zahrnovat řadu ustanovení civilního a veřejného práva. Sousedské spory jsou bohužel běžné a mohou vzniknout z pouhého nedorozumění. Je tak přínosné, když zákon stanovuje alespoň obecně řešení určité sporné sousedské situace.

Základ úpravy v římském právu

Zákonné ustanovení o právu vlastníka pozemku žádat platně úpravu sousední stavby k ochraně před vodou a sněhem má svůj původ již v římském právu. Římské právo vymezovalo ochranu proti zatopení pozemku dešťovou vodou v případech, kdy níže položený pozemek mohl být zaplaven následkem stavby nějakého díla, anebo situace opačné, kdy vlastník níže položeného pozemku vybudoval dílo, které by mohlo zaplavit výše položený pozemek.

Tip: Sousedské právo: Služebnost cesty

Úprava stavby na sousedním pozemku

Nový občanský zákoník výslovně stanovuje, že vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh a led na jeho pozemek.

Uvedené právo se však neuplatní, pokud stéká voda na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného pozemku (např. pokud tam pramení, následkem deště nebo oblevy). Uvedené ustanovení nalezneme v § 1019 občanského zákoníku.

Tip: Služebnost okapu a práva na svod dešťové vody

Ochrana hospodářských zájmů níže položeného pozemku

Pokud je pro níže položený pozemek nutný přítok vody, může se jeho vlastník domáhat, aby vlastník výše položeného pozemku nebránil odtoku vody v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje. Uvedené ustanovení primárně slouží k ochraně hospodářského zájmu vlastníka níže položeného pozemku.

Tip: Znáte vydržení v novém občanském zákoníku?

Domluva před soudním sporem

Rozumná lidská domluva by měla být řešením většiny sousedských sporů namísto vedení zdlouhavých a nákladných sporů. Jako alternativní řešení sporů v sousedských rozepřích lze zvažovat využití mediace.

Každý případ úpravy stavby dle výše uvedeného zákonného ustanovení je individuální. V případě řešení obdobného případu doporučujeme vyhledat právní pomoc advokáta před zahájením soudního sporu ke kvalifikovanému posouzení veškerých okolností.

Příspěvek Sousedské právo: Úprava stavby k ochraně před vodou a sněhem pochází z Hypoindex.cz

Source: Hypoindex.cz
Sousedské právo: Úprava stavby k ochraně před vodou a sněhem