Hranice dobré víry při nabývání nemovitosti od nevlastníka

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nabytí vlastnictví k nemovitosti od nevlastníka[1] bývá i dnes složitým problémem, a to jak právním, tak i společenským z hlediska hledání obecné spravedlnosti. Důležitým aspektem nabytí vlastnictví k nemovitosti od neoprávněného je totiž existence dobré víry nabyvatelů v zápis do katastru nemovitostí.
Source: e-pravo
Hranice dobré víry při nabývání nemovitosti od nevlastníka