Články | Vzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Znovuzavedení zákonného překupního práva u podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí s sebou přináší mnohé aplikační nejasnosti. Smyslem tohoto článku je uvést některé alternativy, jak se s předkupním právem při prodeji vypořádat, poskytnout konkrétní a praktické rady a upozornit na některá rizika spojená s výkonem zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí.
Source: pravni prostor
Články | Vzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci