Několik teoretických poznámek k vymezení vlastnického práva

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Definovat vlastnické právo je velmi obtížné, a to i přesto že s ním právní praxe a legislativa operují bez výraznějších problémů. Podle Havlana vlastnictví „je a patrně i zůstane spíše jakousi mlhavou množinou (fuzzy set)“. V odborné literatuře vznikají mnohé definice, byť nalezení zcela přiléhavého vymezení je pravděpodobně nedosažitelné. Spáčil tento stav vysvětluje tím, že právní postavení vlastníka bývá ve vztahu různým věcem a různým situacím velmi odlišné, proto jej nelze uspokojivě popsat.
Source: e-pravo
Několik teoretických poznámek k vymezení vlastnického práva