Jak se liší nájem a podnájem. Rozdíly nemusí být patrné ze smlouvy

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nájem, pronájem, podnájem… Jaký je v tom rozdíl? Obecně platí, že jde vždy v podstatě o to samé. Užívání nějaké nemovitosti nebo její části jinou osobou než vlastníkem za sjednané nájemné. Nicméně z právního hlediska je tu několik zásadních rozdílů, o kterých byste měli vědět.
Source: estav
Jak se liší nájem a podnájem. Rozdíly nemusí být patrné ze smlouvy