Práva nájemce při opravách předmětu nájmu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Během trvání nájemního vztahu nezřídka dochází k situaci, kdy pronajímatel provádí na předmětu nájmu opravy, v jejichž důsledku je nájemci ztíženo, či zcela znemožněno jeho užívání. Jelikož se pro nájemce jedná o nepříjemnou situaci, kterou v případě nezbytných oprav, které nelze odložit na dobu po skončení nájmu, dokonce musí strpět, přiznává mu zákonodárce v ustanoveních § 2210 odst. 2 a 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „o.z.“) práva, která může v této situaci uplatnit.
Source: e-pravo
Práva nájemce při opravách předmětu nájmu