Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: První část – Teorie

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Pronajímatel a nájemce si mohou při sjednání nájemní smlouvy ujednat složení tzv. vratné kauce. Při ukončení nájmu bytu, domu apod. vrátí pronajímatel nájemci kauci – nestrhne-li si z ní finanční prostředky na neuhrazený nájem nebo způsobené škody. Pohlíží se na kauci jako na dluh pronajímatele vůči nájemci a s tím spojený úrok?
Source: pravni prostor
Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: První část – Teorie