Vypořádání spoluvlastnictví

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Spoluvlastnictví představuje stav, kdy k určité věci náleží vlastnické právo více osobám, a tyto pak věc spravují a rozhodují o nakládání s ní společně. Míra účasti jednotlivých spoluvlastníků přitom záleží na velikosti jejich spoluvlastnického podílu.
Source: e-pravo
Vypořádání spoluvlastnictví