Jak na katastr nemovitostí?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Řízení o podaném návrhu na zápis do katastru nemovitostí může mít v mnoha případech neočekávaný průběh, kdy navrhovatele může čekat „pouze“ výzva k doplnění návrhu či zhojení vad návrhu, v horším případě je mu sděleno, že vklad či záznam pro vady návrhu či listin povolit nelze. Proti rozhodnutí pracoviště Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního úřadu (dále jen „Úřad“), ať již o vkladu či o zamítnutí vkladu, účastníci řízení navíc nemají možnost podat opravný prostředek[1], což umocňuje představu nepředvídatelnosti rozhodování katastrálních úřadů.
Source: e-pravo
Jak na katastr nemovitostí?