Články | Odklad zrušení spoluvlastnictví

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nově zavedený institut – odklad zrušení spoluvlastnictví – je upraven v ustanoveních §§ 1154-1157 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.z.). Zmíněný právní institut představuje prolomení zásady zrušitelnosti spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků, rozhodnutím soudu nebo pořízením pro případ smrti, nicméně je třeba uvést, že prostřednictvím tohoto institutu nelze možnost zrušení spoluvlastnictví trvale vyloučit.
Source: pravni prostor
Články | Odklad zrušení spoluvlastnictví