Několik otázek souvisejících s převodem (části) závodu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Rekodifikace soukromého práva přinesla řadu novinek, přičemž některé z nich se dotkly také právní úpravy nabytí vlastnického práva k závodu, kterou v současnosti obsahuje Občanský zákoník[1]. Ten legálně definuje obchodní závod, jako „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování činnosti“[2] a dále stanoví vyvratitelnou domněnku, dle které závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
Source: e-pravo
Několik otázek souvisejících s převodem (části) závodu