Nabytí nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí od nevlastníka

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

I když se v praxi spíše setkáváme s nabýváním vlastnického práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, také nemovitosti v katastru nemovitostí neevidované mohou být předmětem nabytí vlastnického práva. Existence nemovitostí nezapsaných v katastru nemovitostí je dána tím, že zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, obsahuje taxativní výčet nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí,[1] který je však užší než definice nemovitostí[2] dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
Source: e-pravo
Nabytí nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí od nevlastníka