Když mi lidé chodí po pozemku aneb účelová komunikace

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Ze všech právních institutů, které umožňují procházení přes cizí pozemek, se veřejně přístupná účelová komunikace (dále „VPÚK“) setkává s největším nepochopením ze strany laické veřejnosti. Daleko větším problémem však je, že o mnoho jasněji v této oblasti nemívají ani sami právníci, či správní orgány, které její existenci deklarují.
Source: e-pravo
Když mi lidé chodí po pozemku aneb účelová komunikace