Služebnost týkající se vzhledu nemovitosti

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V praxi se často setkáváme s požadavky majitelů nemovitostí, jak zajistit zachování jednotného vzhledu a charakteru několika vedle sebe stojících nemovitostí i v případě prodeje jedné z nemovitostí třetím osobám. Jedním z nejvhodnějších řešení je zřízení služebnosti, která by omezovala vlastníka dotčené nemovitosti v libovolných změnách vzhledu, a kterou je možné svázat přímo s danou nemovitostí.
Source: e-pravo
Služebnost týkající se vzhledu nemovitosti