Co je dobré vědět o předkupním právu k pozemku určenému k realizaci veřejně prospěšné stavby

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Pokud jste vlastníkem pozemku, patrně předpokládáte, že s ním můžete nakládat podle své vlastní vůle. Obec ovšem může i proti Vaší vůli územním či regulačním plánem nebo jejich změnou na Vašem pozemku vymezit veřejně prospěšnou a zřídit k němu předkupní právo. Podle původního znění (nového) stavebního zákona tak mohla dokonce učinit i bez Vašeho vědomí, pokud jste sami proces vydávání územního nebo regulačního plánu (jejich změny) nesledovali. Proti tomuto postupu se ovšem můžete bránit a v případě předkupního práva zřízeného podle původního znění stavebního zákona je pravděpodobné, že jej dnes vůbec nelze uplatnit.
Source: e-pravo
Co je dobré vědět o předkupním právu k pozemku určenému k realizaci veřejně prospěšné stavby