K osvobození od daně z nabytí jednotek v novém rodinném domě

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V poslední době finanční úřady přistoupily ke stanovování daně z nabytí nemovitých věcí a úroku z prodlení přesto, že dle dřívějších názorů některých úředníků finanční správy bylo takové nabytí nemovitých věcí od této daně osvobozeno. Tyto události se dostaly i do pozornosti médií.[1] Konkrétně se jedná o případy koupě bytových jednotek v nově postavených rodinných domech. Účelem tohoto článku je nastínit možnosti, jak se nabyvatelé jednotek mohou v takových případech bránit.
Source: e-pravo
K osvobození od daně z nabytí jednotek v novém rodinném domě