Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V České republice je v současné době asi 3,2 milionu vlastníků půdy. Málokdo z nich však půdu využívá sám, většině z ní plyne výnos ve formě nájemného nebo pachtovného, které jim platí zemědělci a jiní podnikatelé hospodařící na jejich pozemcích. Jaký je rozdíl mezi nájmem a pachtem a co je dobré při uzavírání smlouvy vědět?
Source: estav
Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?