Vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a stavby v případě spoluvlastnictví

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový občanský zákoník v rámci znovuzavedení zásady superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě, resp. stavba je součástí pozemku, zavedl i vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby, jehož uplatněním by se vlastnický režim těchto nemovitých věcí sjednotil. Zásada superficies solo cedit se totiž může uplatnit jen u pozemků a staveb, které mají stejného vlastníka, jinak by její prosazení znamenalo odejmutí práva vlastníka jedné z těchto nemovitých věcí. Jak je to ovšem v případě, že je z předkupního práva oprávněno více osob – spoluvlastníků pozemku nebo stavby?
Source: e-pravo
Vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a stavby v případě spoluvlastnictví